Quy định mới về chính sách mức lương và phụ cấp đóng bảo hiểm

Những quy định, chính sách về thang lương – bảng lương và mức lương, phụ cấp lương tháng tính BHXH có ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập hàng tháng của người lao động.

Để hỗ trợ và cải thiện mức sống của người lao động và gia đình họ trong điều kiện giá cả leo thang như hiện nay, Nhà nước ta đã có nhiều quy định điều chỉnh tăng lương và mới đây nhất là quy định về chính sách tăng lương trong năm 2016. Cụ thể:

1. Về tăng lương tối thiểu vùng:

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 01/01/2016 như sau:

  • Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với Nghị định 103/2014/NĐ-CP ).
  • Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với Nghị định 103).
  • Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với Nghị định 103).
  • Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với Nghị định 103).

Chi tiết về danh mục địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP.

2. Về tăng lương cơ sở:

  • Từ ngày 01/05/2016, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.
  • Lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.
  • Quy định trên được thực hiện theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội, chính thức có hiệu lực từ 01/05/2016.
  • Ngoài ra, từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

3. Phụ cấp lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH .

Một số loại phụ cấp lương như sau:

– Phụ cấp chức vụ, chức danh;

– Phụ cấp trách nhiệm;

– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp thâm niên;

– Phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp lưu động;

– Phụ cấp thu hút;

– Phụ cấp có tính chất tương tự.

Như vậy, kể từ 01/01/2016 khi các quy định về điều chỉnh tăng lương chính thức có hiệu lực, mức lương của Người lao động đã được điều chỉnh tăng đáng kể. Bạn đọc quan tâm đến vấn đề này có thể tham khảo thêm quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nghị định 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội.

Xem thêm: Tiền lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *